UV 400 VIP

นิยามฟิล์มกันความร้อนเพื่อสุขภาพ

 ป้องกัน UVA , UVB , UVC ได้ 100%

ถนอมสายตาด้วย Bule light
Cut ไม่บล็อคสัญญาณ GPRS และ
Easy pass เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

X-SERIES

นวัตกรรม XIR การสะท้อนความร้อน
ออกถึง 90% ที่ทดสอบให้รู้สึกได้จริง
พัฒนาสำหรับสุขภาพสิ่งมีชีวิตในรถยนต์ โดย ป้องกันแบคทีเรียจากการสะสมของเครื่องปรับอากาศ สาเหตุโรคภูมิแพ้ ด้วยการสร้างโอโซนเมื่ออุณหภูมิภายนอกมากกว่า 30 องศาประมาณ 300 ชั่วโมง

CS VIP

พิสูจน์การป้องกันความร้อน ได้ด้วยการตัดสิน จากความรู้สึก ของตัวท่านเอง สำหรับอนุภาคนาโน ของเซรามิก บริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุทรงกลม ภายในกลวงเรียงตัวกันบนชั้นฟิล์มทำให้มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีมากถึง 92% ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับ
ชุดผจญเพลิง ผ้าดิสเบรค ลูกสูบรถยนต์ซุปเปอร์คาร์  หัวกระสวยอวกาศ และ ผนังห้องลิฟท์ที่สูงที่สุดในโลกตึกไทเป 101

SPORT PACKAGE

การผสมผสานด้วย แผ่นหน้า VIP SERIES และ รอบคัน X series หรือ CS ปกติ ฉีกกฎเกณฑ์ เลือกใช้งาน  สำหรับงบประมาณที่ลงตัว